• HI-TECH ELEKTRO s.r.o. - Správa IT a údržba, softvér na mieru pre riadenie firmy, automatizácia
 • Hi-Ten TENNIS & ACTIVITY CENTER - Inteligentné riadenie prevádzky, integrovanie systémov, automatizácia www.hi-ten.sk
 • ISTERMEAT, a.s. - Servis a údržba výrobnej linky, softvér na logovanie výroby
 • Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno- Servis a údržba , Správa IT
 • ZAGRO Michalovce, spol. s r.o, Stredisko DS - Servis a údržba chlad. technológie
 • Fairlob s.r.o.- Správa IT a údržba
 • CITY ARENA TRNAVA - FONTÁNA automatizácia
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Hydrocentrum Gabčíkovo - INFOTABULE automatizácia
 • McCarter a.s. - vstupné systémy výroby a logistiky
 • Webasto Convertibles Slovakia s.r.o. - kamerové a bezpečnostné systémy
 • COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo - Správa IT a údržba
 • Ing. Juraj Kozma - APARTMAN KOMFORT
 • Ladislav Gálffy - priemyselné a požnohospodárske fólie - Servis a údržba
 • BILANCIA-V s.r.o. - Správa IT a údržba
 • Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč - Správa IT a údržba, elektronické zvonenie
 • Špeciálna základná škola, Ádorská 35, Dunajská Streda - zabezpečovací systém
 • Špeciálna základná škola s VJM, Ádorská 5400, Dunajská Streda - Správa IT a údržba
 • Stredná odborná škola informatiky a služieb, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Správa IT viac ako 200 PC a údržba
 • Stredná odborná škola stavená, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Internát vybudovanie Wi-Fi sie, Správa IT a údržba
 • Základná škola, Vežké Blahovo - Správa IT a údržba
 • Materská škola Széchenyiho - http://msszechenyiho.alelkes.eu - Správa IT a údržba
 • Ing. Ladislav Baranyai - POTRAVINY BARANYAI - JEDÁLNY LÍSTOK - ÉTLAP
 • PÁLOS - LÁDI elektroservis - Správa IT a údržba
 • EUROAKADEMIA n.o. - Správa IT a údržba
 • Termálne kúpalisko, Vežký Meder - TERMÁL s.r.o. - automatizácia atrakcie
 • AROMARCO, s.r.o. - bezpečnostný systém
 • Obec Trhová Hradská - vstupný systém
 • Obec Horná Potôň - Regulácia verejného osvetlenia
 • Obec Čalovec - Regulácia monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Trávnik - Regulácia a monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Macov - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Iža - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Pataš - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Šrobárová - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Dedina Mládeže - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Bodíky - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia, miestny rozhlas
 • Obec Vežké Blahovo - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia
 • Obec Vojka nad Dunajom - miestny rozhlas digitálny
 • Obec Jahodná pri DS - Riadenie a monitoring verejného osvetlenia, miestny rozhlas digitálny
 • ZNO Dunajská Streda - kamerové a bezpečnostné systémy
 • Vinocomp s.r.o.- Servis a údržba
 • GreenCoop družstvo - vstupný systém
 • MILÁ DEVA s. r. o. Nitra - kamerové a bezpečnostné systémy, rozhlas, správa IT
 • Juraj Gutai - MASTERWOOD - Servis a údržba CNC strojov, údržba riad. sys. budov
 • Inteligentné rodinné domy a budovy - SMART HOME, SMART CENTER, LOXONE
 • Fotovoltaické elektrárne - Servis a údržba