• Inteligentná elektroinštalácia
  • Riešenia pre dátové rozvody, optické siete a slaboprúdové technológie
  • Rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí.
  • Oprava, údržba kancelárskych elektrických strojov
  • Oprava domácich a priemiselných elektrospotrebičov
  • Servis CNC - elektro
  • Predaj náhradných dielov